CONTACT / ABOUT ME

Konrad Kaczmarkiewicz

Cambridge, UK (currently)
kokaphoto.com@gmail.com
+44 (0)77 86220087

ENG

Born in 1988 , Poland. Inicially educated as a economist. One year after he decided to change the path and start the Photography at WSSiP Art University. Artist,using photography as a tool to record the information. He follows the expectations,takes care of the details , aesthetics and technical correctness while making a commercial photography orders. Privatly he works on his own projects documenting the lifepath, changes and development. He creates photography according to the aproach here and now. His imagines please the eye and relax. His work can be sometimes „ untidy” difficult to read, metaphorical but always acording to his true self. He goes his own way mixing diffrent means of experesion.

Listens the heard and uses the mind.
Disobedient rebel
Ambitious minimalist
Curious traveler
Dreamer
Individualist
Human

PL

Urodzony 22 stycznia 1988 roku w Polsce. Kształcony w kierunku ekonomicznym. Podczas pierwszego roku studiów na Uniwersytecie Łódzkim – Ekonomia podjął decyzję o zmianie uczelni. Po 4 latach uzyskał dyplom Fotografa w WSSiP.
Artysta, użytkownik aparatu jako narzędzia do zapisu informacji. Prace komercyjne wykonuje zgodnie z oczekiwaniami, dba o detale, estetykę i poprawność techniczną. Prywatnie realizuje własne projekty i dokumentuje ścieżkę życia, zmian i rozwoju. Tworzy fotografie dla stopklatki momentu tu i tera. Piękne obrazy cieszące oko i odprężające umysł. Jego prace bywają “brudne” trudne do odczytu, metaforyczne, ale zawsze zgodne z nim samym. Idzie swoją drogą, mieszając różne środki wyrazu.

Słucha serca, używa rozumu.
Nieposłuszny, buntownik.
Ambitny, minimalista.
Ciekawski, podróżnik.
Pasjonat życia, marzyciel.
Indywidualista, człowiek.